تق ام القراء جهان اسلام هم در آمد,فیلمهای کتک خوردن عرزشی‌ها رو میذارم این زیر که نان استاپ لذت ببریم !+ ۱۵ ویدیو

چیزی که در روزهای اخیر مورد توجه مترصدین اعتراضات بوده حمل «کیف کمری » توسط نیروهای لباس شخصی ست..در تمامی ویدیوها نیروهای سرکوب لباس شخصی که به صورت علنی یا مخفی بین معترضین فعالیت میکنند کیف های کمری کوچک با خود داشته اند در این ویدیو هم شخصی که به فرمانده انتظامی قزوین کمک میکند تا فرار کند همین کیف را همراه دارد