تظاهرات مردم کازرون شماری بازداشت، مجروح و کشته به همراه داشت

روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، تظاهرات مردم کازرون در اعتراض به جداسازی و تجزیه کازرون با حضور ماموران ضدشورش و انتظامی به خشونت کشیده شد. ماموران ضدشورش جهت متفرق کردن مردم معترض اقدام به شلیک هوایی، شلیک مستقیم و پرتاب گاز اشک آور کرده‌اند در این میان تعدادی از معترضین کشته، مجروح و شمار بسیاری بازداشت شده‌اند.
براساس اطلاعیه شورای ملی مقاومت خبرها حاکی از بازداشت ۱۰۰ تن و شهادت ۲ تن و تعدادی مجروح می باشد.
گزارشات رسیده از بیمارستان از بستری شدن شمار بسیاری از مجروحان در بیمارستان شهر خبر می دهد حال بسیاری از آنها وخیم می‌باشد.
مجروحین تظاهرات مردم کازرون
اسامی تعدادی از معترضین بازداشت شده «محمد شفیعی، محمد دهقان ،مهدی داودی، مسعود مختارزاده، اکبر عباسی، بهنام یوسفیان، حسین حیدری، محد راسخی» می باشد. اما از اسامی سایر بازداشت شدگان اطلاعی در دست نمی باشد.
یکی از شهروندان کازرونی در اعتراض به بازداشت معترضین خطاب به سایرین گفته بود « این همشهریان به خاطر ما دستگیر شدند. باید حمایت کنیم. احقاق حق این نیست که فقط بیایم و چهارتا شعار بدیم و بریم خونه هامون». وی در ادامه از دوستان و همشهریان کازرونی خواست که برای آزاد کردن دستگیرشدگان به پاسگاه ۱۳ بنیاد در فلکه موسوم به بنیاد شهید در کازرون بروند.
خانواده های بازداشت شدگان و سایر مردم جهت آزادی تمام بازداشت شدگان در مقابل اداره اطلاعات کازرون تجمع کرده اند و خواهان آزادی فرزندان خود شده اند.
وضعیت شهر کازرون ملتهب و بحرانی می باشد و یک حکومت نظامی اعلام نشده در شهر حاکم شده است. حکومت ایران جهت جلوگیری از ادامه تظاهرات مردم اقدام به اعزام نیرو انتظامی و یکان ضدشورش از شهرهای دیگر مانند شیراز به کازرون کرده است.