تظاهرات علیه حضور رئیس‌جمهور رژیم آخوندی در مجمع عمومی ملل متحد

در اعتراض به حضور روحانی در نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد، حامیان مجاهدین در یک تظاهرات اعتراضی در مقابل مقر سازمان ملل‌متحد در نیویورک، حضور سفر نماینده رژیم رکورد‌دار اعدام در ملل‌متحد را محکوم کردند و خواستار محاکمه سران این رژیم به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت به‌ویژه در قتل‌عام 67 در دادگاههای بین‌المللی شدند.