تظاهرات شبانه در منطقه عين دو اهواز

پنج شنبه شب ۱۶ فروردین ۹۷، مردم اهواز در منطقه عين دو برای چندمین شب متوالی دست به تظاهرات شبانه زدند.

مردم و جوانان در كوی زويه شهر اهواز در دهمین روز اعتراضات خود ضمن شعار دادن اقدام به شلیک هوایی کردند.
اهالی کوی علوی (حی الثوره) اهواز نیز با سر دادن شعار به سایر تظاهرات کنندگان پیوستند.

موتورسواران گارد ضد شورش نیز برای سرکوب تظاهرات در اهواز به سوی محل تظاهرات در حال حرکتند. نیروهای ضد شورش، اقدام به بازداشت چند تن از مجروحین و انتقال آنها به محل نامعلوم کردند.
این در حالی است که بازداشت شدگان اعتراضات شب گذشته و چند روز اخیر در اهواز، در حالی بازداشت شده و به محل نامعلوم منتقل شدند که توسط نیروی سرکوبگر انتظامی مجروح شده بودند.

اهواز – تظاهرات جوانان و مردم کوی علوی