تظاهرات اعتراضی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

 

روز شنبه ی گذشته تظاهراتی از سوی گروه دموکراسی سبز Green Democracy  در برابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم برگزار شد.
دراین تظاهرات از نگرش های مختلف سیاسی و همچنین از سنین مختلف شرکت داشتند.
با وجود سرمای شدید هوا و دوری محل سفارت از مرکز شهر، به گفته ی پلیس بیش از صد نفر در این ثظاهرات شرکت داشتند. درمحل تظاهرات علاوه  بر نمایش عکس هائی از قربانیان حوادث اخیر ایران، عروسکی را نیز به نمایش گذاشته بودند که که تن پوش سیاه رنگی داشت و به دار آویخته شده بود. شعارهای مختلفی نیز در محل داده می شد.

 در گزارشی که ازاین تظاهرات تهیه شده، غزال یکی از برگزارکنندگان این تظاهرات انگیزه ی برگزاری آن را در مقابل سفارت شرح می دهد.
از جمله شرکت کنندگان در تظاهرات پناهجوئی بود که چهار ماه پیش به سوئد پناهنده شده است. او با صدائی بغض کرده و نگران از شرایط اعتراض کنندگان در ایران سخن گفت .

با یکی دیگر از شرکت کنندگان، نشاط سلیمی نیز گفتگوشده است

در محل تظاهرات گفتگوئی نیز داشتم با حسن بهگر، آگاه به مسائل ایران که مقالات متعددی از جمله پیرامون حوادث اخیر ایران نوشته است و همچنین یکی دیگر از فعالان سیاسی ساکن استکهلم که نخواست نام او فاش شود. واکنش های ایرانیان در خارج از کشور نسبت به جنبش سبز و هماهنگی شعارهای آن ها با داخل کشوراز جمله پرسش های من از هر دو آنها بود.