تصویر زنان سیستان و بلوچستان است که در گرمای نزدیک ۵٠ درجه در حال حمل کپسول گاز هستند

«‏این تصویر زنان سیستان وبلوچستان است که در گرمای نزدیک ۵٠ درجه در حال حمل کپسول گاز هستند، ۱۱ سال پیش گاز به سیستان و بلوچستان رسید اما به خانه‌های اکثریت مردم هنوز نرسیده!»