تصویر اعدام شده حسن نصرالله در لبنان

هم اکنون با استعفای رسمی نخست وزیر، دولت حسن دیاب وابسته به حزب‌الله سقوط کرد. حزب‌الله لبنان – رژیم ایران نتوانستند مانع شوند!

حسن نصرالله از ترس مردم به ایران فرار کرده است.

مرام شرافتمند ایران قدرت ما بیشتر از لبنانی هاست. تروریسم بین المللی جمهوری اسلامی شکست خورده است. جوانان ایران آماده شوید، نوبت ماست. تا ایران آزاد نشود، خاورمیانه روی آرامش و آسایش به خود نخواهد دید.