تصویری از ابراهیم عیساوی، تروریست 21 ساله تونسی که مورد هدف پلیس نیس قرار گرفت

ابراهیم عیساوی 21 ساله، تقریبا دو ماه قبل با کشتی مهاجران میاد ایتالیا و یک ماه قبل وارد فرانسه میشه و سر یک زن رو از بدن جدا میکنه و دو نفر دیگه رو هم میکشه و چند نفر دیگه هم زخمی میکنه. به قول یه نشریه خارجی که میگه: به اروپا خوش آمدی!!!