تصویب قطعنامه حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی، در کنگره آمریکا

تصویب قطعنامه حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی، در کنگره آمریکا

کنگره آمریکا در اجلاس رسمی خود در روز سه‌شنبه ۲۸ژانویه ۲۰۲۰(۸بهمن ۱۳۹۸)، قطعنامه ۷۵۲ در محکومیت جنایات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی و حمایت از اعتراضات و قیام مردم ایران را با اکثریت آرای نمایندگان کنگره تصویب کرد.

این قطعنامه از دولت آمریکا می‌خواهد که ”برای تشکیل اجلاس اضطراری شورای امنیت ملل ‌متحد و شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد اقدام کرده و نقض مستمر حقوق‌بشر در ایران را محکوم نماید و مکانیسمی برای نظارت شورای امنیت ملل ‌متحد بر نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی ایجاد کند.”

این قطعنامه با اشاره به‌ شمار بالای کشته‌شدگان در جریان قیام آبانماه تأکید می‌کند، مجلس نمایندگان آمریکا در کنار مردم ایران در جریان تظاهرات مشروع شان ”علیه رژیم سرکوبگر و فاسد حاکم بر ایران می‌ایستد و از همه دولتها و ارگانهای دموکراتیک جهان می‌خواهد تا به‌صورت آشکار از حق مردم ایران برای زندگی در یک جامعه آزاد حمایت نمایند.”

قطعنامه ۷۵۲ مجلس نمایندگان همچنین دولت آمریکا را موظف می‌کند که با اتخاذ اقدامات ضروری، اینترنت را برای تظاهرات کنندگان در ایران وصل نگهدارد. از کمپانیها می‌خواهد که درخواستهای این رژیم برای قطع کردن مردم ایران از رسانه‌های اجتماعی و سایر پلتفرمهای ارتباطاتی را رد کنند.

قطعنامه مجلس نمایندگان که از حمایت کلیه نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کمیته روابط خارجی برخوردار است، خواستار محکومیت توطئه تروریستی رژیم ایران در مارس ۲۰۱۸ در آلبانی و در ژوئن ۲۰۱۸ علیه گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس و هم‌چنین”قتل‌عام وحشیانه هزاران زندانی سیاسی شامل زنان باردار و افراد کمتر از ۱۸سال در سال ۱۳۶۷ به‌عنوان بخشی از تاریخچه طولانی سرکوب خشونت‌آمیز هرنوع صدای مخالف،” در ایران شده است. مجلس نمایندگان آمریکا خواستار حمایت کامل از تلاش مردم ایران برای ترویج آزادیهای پایه‌یی به‌منظور ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک است.

قطعنامه ۷۵۲در اواخر آذرماه ۹۸در کمیته خارجی مجلس نمایندگان با اتفاق آرا تصویب شد و رئیس دموکرات این کمیته و هم‌چنین رئیس جمهوریخواهان در کمیته خارجی از آن حمایت کردند.

الیوت انگل، رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

در ایران تظاهر کنندگان با رفتار خشونت‌بار و بی‌رحمانه مواجه شدند و ارتباطات اینترنتی به‌طور کامل قطع و سانسور شده است. بسیار آزار دهنده است که شاهد این‌گونه رفتار رژیم ایران با مردم باشیم.

الیوت انگل افزود: ما بر موضع دیرین دو حزبی کنگره در حمایت از حق مردم ایران برای آزادی بیان تأکید می‌کنیم و مخالفت شدیدمان را با اقدامات بیرحمانه این رژیم اعلام می‌کنیم.

مایک مک کول، نماینده ارشد جمهوریخواهان در کمیته خارجی

مایکل مک کول، رئیس جمهوریخواهان در کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: این قطعنامه، گام مهمی در جهت پاسخ دادن به‌اعتراضات مردم و واکنشی در مقابل سرکوب آنهاست. به‌ویژه که این رژیم با کارزار فشار حداکثری، شدیداُ احساس خفگی می‌کند. الآن زمانی است که باید دست به‌عمل زد. تا زمانی که این رژیم سرنگون و مردم ایران ‌آزاد شوند.