تصاویری زنده از راهپیمایی اعتراضی مردم تهران در حمایت از مردم خوزستان

مردم تهران با شعار :
خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن
مرگ بر دیکتاتور به حمایت از مردم خوزستان به تظاهرات سراسری پیوست

تهران ۴مرداد