تسلیت به خامنه ای – ترامپ مجدد رئیس جمهور شد – رای الکترال ترامپ 292 – بایدن 216

آماده باشید. وووای قیافه ممد جواد ظریف الان دیدنی است – ترامپ پیروز است.

جدید ترین پیش بینی از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

سایت Statepoll از معتبرترین سایت های پیش بینی انتخابات در آمریکا، جدیدترین نتایج خود را به روز کرد.

در این نتایج ترامپ با کسب ۲۹۲ رای الکترال در نهایت پیروز انتخابات خواهد شد.

سایت statespoll نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ را به درستی و انتخابات میاندوره ۲۰۱۸ را با دقت بالا پیش بینی کرده بود.