ترور نافرجام محمد خنیفر و اتش زدن منزل یوسف بهمنی نمایندگان کارگران معترض هفت تپه

بعد از به آتش کشیدن خانه یوسف بهمنی نماینده کارگران هفت تپه حالا با شلیک ۱۸ تیر اقدام به ترور محمد_خنیفر،یکی دیگر از نماینده‌ها کرده‌اند. چندسال پیش نیز اسماعیل بخشی پس از سخنرانی‌اش در کارخانه، در مسیر خانه مورد حمله افراد نا‌شناسی قرار گرفت که نقاب بر صورت داشتند.