ترامپیسم های ایرانی

ترامپیسم های ایرانی
چنان با وجد و سرور از ترامپ می گویند که گویی رییس ستاد انتخاباتیش بوده اند و او فرامین انان را مو به مو به مرحله اجرا می گذارد او را رهایی بخش خود میدانند و می پندارند که او یگانه منجی سرزمین اریایی است اما در پی هر پندار انان تفکری ساده لوحانه و خام نهفته است که به درک و بلوغ سیاسی دست نیافته اند که ترامپ ربیس جمهور امریکاست نه یک پریزیدنت ایرانی ،هنوز جای زخم خیانت امریکا در کوردستان سوریه خشک نشده ،هنوز از فتح کرکوک به دست حشدالشعبی مدت زیادی نگذشته که ترامپیست های ایرانی همچو شیعیان منتظر مهدی چشم انتظار فرج اقا امام ترامپ شان هستند هر چه باشد،فرهنگ ایرانیست پدیده انتظار ناجی و برایشان فرقی نمی کند حال ناجی امامی موهوم به چاه فرورفته باشد یا فلان دلقک شومن یا که آن سلبریتی هفت رنگ مردم فریب
اما غافل ، از آنکه راه رهایی تنها از سنگ فرش خیابان های ایران می گذرد و ناجی موعود تنها با مشت های گره زده و در انبوه جمعیت مبارز و در کف خیابان آغشته به بوی گاز اشک آور ظهور و تجلی پیدا خواهد کرد
ازادی بها دارد بهای ازاد زیستن،ایستادگی است که وارستگانی به آن معنا می بخشند که سرود ازادگی را زمزمه وجودشان کرده اند،هیچ انقلابی حاصل وارفتگی و ارعاب نبوده بلکه انقلاب یعنی جسارت،شهامت،مبارزه ،خون و خیابان و ناجی و رهایی بخش همان پژواک فریاد وارستگان نستوه است

(بهداد فردوس(نام مستعار