تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش ، شوشتر و… تجمع اعتراضی و تظاهرات برپا کردند. این بازنشستگان تأمین اجتماعی اعتراض‌شان را نسبت به مصوبه روز ۱۵خرداد مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر ابراز داشتند.این تجمعات باشعارهای شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد و مرگ بر رئیسی شوشتر- تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی تاکی سرافکندگی یا مرگ یا زندگی دولت مردم فریب حق ما را پس بده دولت بودجه نداره به ما فشار میاره سفره ماخالی معترضان در مقابل صندوق بازنشستگی بانکها در ونک ـ تهران با شعار؛ بیشرف بیشرف اهواز – تجمع اعتراضی بازنشستگان با شعار «می‌‌جنگیم میمیریم حقمون را می‌گیریم» و ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما بازنشستگان شبکه بانکی سراسر کشور در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.