تداوم بازداشت و بي‌خبري از وضعيت علي يونسي، فعال دانشجويي

علي يونسي، فعال دانشجويي كه مدت ۲۰ روز است، در بازداشت نيروهاي امنيتي به سر مي‌برد و طي اين مدت هيچ‌گونه تماس و يا ملاقاتي با اعضاي خانواده خود نداشته است .
برادر اين فعال دانشجويي با انتشار رشته توئيت هايي ضمن توضيحِ نحوه بازداشت در مورد وضعيت برادرش ابراز نگراني كرده و گفته كه او همچنان از حق داشتن وكيل محروم مانده است .
نیروهای لباس شخصی روز جمعه ۲۲ فروردین‌ماه ۹۹، علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر را به همراه امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک، بدون ارائه حکم با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.