تجمـع اعتراضی رانندگان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

صبح روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه، بیش از ۵۰ تن از رانندگان ماشین‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و مقابل ساختمان اداره کشاورزی این شرکت، تجمع کردند.

گفتنی است که این رانندگان مسئول حمل و نقل کارگران و مدیران شرکت بین مزارع کشاورزی هستند و به‌طور مستقیم با کارفرما قرارداد دارند. مطابق قرارداد، شرکت باید ماهانه مزد رانندگان به اضافه اجاره‌بهای خودروها را به آنها پرداخت کند؛ ولی کارفرما مدت ۴ ماه است که هیچ دستمزدی به آنها پرداخت نکرده است.

خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از رانندگان نوشته است: «رانندگان ماشین‌های استیجاری که غالبا وانت بار هستند روزانه ۸ تا ۱۲ ساعت در شرایط سخت در مزارع به ازای دریافت ۸۵۰۰ تومان در هر ساعت کار می‌‌کنند.

این در حالیست که راننده‌های این خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه کارفرما پرداخت می‌کند فقط اجاره ‌بهای خودروهاست که آن هم با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌شود.»

شایان یادآوری است که مجتمع نیشکر هفت‌تپه از چند سال پیش شاهد اعتراضات کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف آن بوده است.