تجمع کارگران شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه دستمزد

بنا به گزارش دریافتی، کارگران شهرداری رشت دارای چندین ماه دستمزد معوقه می‌باشند. بر پایه این گزارش، بیش ازسه ماه است که دستمزد کارگران شهرداری رشت به بهانه‌های واهی پرداخت نشده است.

شایان ذکراست که مسئولان شهرداری رشت به بهانه عدم نقدینگی از پرداخت سه ماه دستمزد بیش از هزار کارگر خدماتی این شهرداری سرباز می‌زنند و کارگران شهرداری معوقات مالی فراوانی از شرکت طرف قرارداد با شهرداری رشت، طلب دارند.