تجمع کارگران شهرداری اهواز و رشتخوار برای مطالبات مزدی

تداوم اعتراضات کارگران شهرداری مناطق ۵، ۶ و ۸ اهواز

بر اساس گزارش دریافتی، کارگران شهرداری مناطق ۵، ۶ و 8 اهواز در تجمع اعتراضی خود نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق و کاهش به زیر حداقل حقوق رسمی خود اعتراض کردند. این تجمع برای چندمین روز متوالی همچنان ادامه دارد.

بنا به این گزارش در روزهای گذشته کارگران خدمات شهری منطقه ۵ و ۶ شهرداری اهواز نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق توسط پیمانکار دست از کار کشیدند و از نظافت خیابان‌ها خودداری کردند.

پیش از این کارگران شهرداری منطقه هشت نیز با حضور مقابل ساختمان استانداری خوزستان از وضعیت پرداخت حقوق توسط پیمانکار اعتراض کردند.

یادآوری می شود که در روز یکشنبه  ۵ خرداد  ۱۳۹۸ کارگران شهرداری منطقه ۶ اهواز در بلوار ۲۲ بهمن این شهر در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق معوقه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

برپایه این گزارش، جمعی از کارگران شهرداری منطقه ۶ اهواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع نمودند. این کارگران با دادن شعار، خواستار دریافت ۶ ماه دستمزدمعوقه و سایر مزایای خود شدند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری رشتخوار

در گزارشی دیگر از اعتراض کارگران شهرداری آمده است که کارگران شهرداری رشتخوار در استان خراسان رضوی از چهارشنبه شب 8 خردادماه ۹۸، در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان مرکزی شهرداری رشتخوار دست از کار کشیدند و تجمع کردند.

بنا به گفته معترضین بیش از 50 کارگر شهرداری رشتخوار در استان خراسان رضوی 9 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. کارگران که در بخش های خدماتی این شهرداری مشغول به کار هستند، در واکنش به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست از کار کشیدند و از جمع‌آوری زباله‌ها در سطح شهر خوداری کردند.