تجمع و تظاهرات دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در بزرگداشت ۱۶آذر تهران

1.jpg

 امروز یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (پردیس مرکزی) در محوطه این دانشگاه تجمع و راهپیمایی کردند.

دانشجویان دانشگاه  علامه طباطبایی در همبستگی با کارگران هفت تپه با شعارهای نان کار آزادی با آنان اعلام همبستگی کردند.

بنا به گزارشات رسیده عناصر بسیجی و سهمیه‌ای که وارد دانشگاه‌ها میشوند برای کارشگنی و جلوگیری از بزرگداشت روز دانشجو توسط دانشجویان علامه وارد شده و با نشان دادن پلاکاردهایی تلاش میکردند تجمع را بر هم بزنند.

آنها ترانه انقلابی و شعار نان کار آزادی می دادند.

تیمی از دانشجویان علامه در این تجمع برنامه‌ یی را اجرا کردند که طی آن هر یک از اعضای تیم به نوبت به وسط دایره تجمع دانشجویان می آمد و به طور سمبلیک به نمایندگی از یکی از اقشار تحت ستم و محروم جامعه متنی را با صدای رسا اجرا می کرد و حمایت دانشجویان را از اعتراضات اقشار مختلف اعلام می کرد. یکی از دختران دانشجو گفت:

«من یک دانشجوی زن هستم. به من فرصت دهید تا از سالها صدا در گلو ماندن و شنیده نشدن روایت کنم. مرا بشنوید. بشنوید سالهای مرا. شکایتم را که دردی در قلبم و پتکی بر بدنم و دیواری در برابر حرکتم هستند. صدایم؟ چهره‌ام؟ لباس بر تنم؟ هیچ یک از آن من نبود!»

یکی دیگر از دانشجویان در افشای اصلاح طلبان  گفت: در دی ماه سال۸۲ د ر اوج گفتگوی تمدنها، در شهر بابک کرمان رفیقانمان، کارگران معدن مس، در اعتراض به اخراج دسته جمعیشان به خیابان آمدند اما به رگبار بسته شدند».

اجرای این برنامه شور دانشجویان معترض را افزایش داد. دانشجویان شعار کارگران فولاد اهواز را که در همان روز و تقریباً به طور همزمان با آنها در اهواز شعار «دانشجو، کارگر اتحاد اتحاد» سر می دادند را تکرار کرده و فریاد می ز دند:

دانشجو آگاه است؛ با کارگر همراه است

هفت تپه، هپکو، فولاد – کارگر، دانشجو، اتحاد! اتحاد!

ایستاده‌ایم در سنگر، دانشجو، کارگر

نان، کار، آزادی، اداره شورایی

کارگر زندانی، آزاد باید گردد

 امسال ۱۶ آذر روز جمعه بود بنابراین دانشجویان بزرگداشت این روز را به روز شنبه ارجاع داده بودند برخی از تجمعات دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران:

بزرگداشت ۱۶آذر تجمع دانشجویان تربیت معلم و صنعتی شریف

بیانیه شورای صنفی دانشجویان اغلب دانشگاه‌های کشور بمناسبت روز دانشجو

تحصن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بمناسبت ۱۶آذر- سر اومد زمستون

تورم گرانی پاسخ بده روحانی شعار دانشجویان دانشگاه سمنان در ۱۶آذر

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

تجمع دانشجویان علوم‌اجتماعی در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات

تجمع اعتراضی دانشجویان نوشیروانی بابل در حمایت از زندانیان کارگر، معلم و دانشجو +…