تجمع فرهنگیان و بازنشستگان تبریز با شعار کارگر معلم اتحاد اتحاد

1.jpg

صبح امروز یکشنبه ۲دیماه ۹۷ فرهنگیان شاغل و بازنشستگان تبریز بنا به فراخوان از پیش داده شده تجمع فرهنگیان و بازنشستگان تبریز با شعار “کارگر، معلم اتحاد اتحاد” در مقابل آموزش و پرورش این شهر شکل گرفت.

در روزهای گذشته فرهنگیان و بازنشستگان در شهرهای تهران، رشت، کرمانشاه، اصفهان ، یزد و مشهد تجمعاتی شکل داده بودند.

تجمع بزرگ بازنشستگان و فرهیختگان تهران در مقابل مجلس روز ۲۷آذر ۹۷ ساعتی پیش شکل گرفته است.

در این تجمع که تعداد زیادی از بازنشستگان به فراخوان پاسخ داده اند فریاد میزنند فریاد فریاد از اینهمه بیداد.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=m4_HXH2-dmQ?feature=oembed]

معلم زندانی آزاد باید گردد

فرهنگیان شاغل بازنشستگان فرهنگی اصفهان بنا به فراخوانی که از قبل داده شده بود در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

فرهنگسان شعار میدهند فریاد فریاد از اینهمه بیداد.

معلم زندانی آزاد باید گردد. عبدی بهشتی آزاد باید گردند.

روز سه‌شنبه ۲۷ آذر ماه ۹۷ بازنشستگان خراسان رضوی در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن حقوقهایشان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه رژیم در مشهد تجمع کردند.

آنها پلاکاردهایی در دست دارندکه روی آنها نوشته شده است:

حقوق ما ریالیه هزینه ها دلاریه