تجمع اعتراضی کشاورزان غرب استان اصفهان

تجمع اعتراضی کشاورزان غرب استان اصفهان و رانندگان شرکت نیشکر هفت‌تپه

تجمع اعتراضی کشاورزان غرب استان اصفهان

صبح روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه شماری از کشاورزان غرب استان اصفهان در اعتراض به بسته شدن آب زاینده رود مقابل استانداری اصفهان اقدام به تجمع اعتراضی کردند. در این تجمع که کشاورزان شهرستان لنجان نیز شرکت کرده بودند، معترضان خواستار بازگشایی آب زاینده‌رود و مطالبه حقابه خودشان شدند.

شایان ذکر است طی سال های اخیر کشاورزان استان اصفهان بارها با تجمع، خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات کشاورزان این استان، که ناشی از خشک شدن زاینده رود بوده، شده‌اند و خواسته آنها تامین حقابه خود از زاینده رود است. به گفته این کشاورزان در سال جاری به دلیل رها نشدن آب برای کشت پاییزه مشکلات کشاورزان بسیار افزایش یافته است.

مجتمع نیشکر هفت‌تپه از چند سال پیش شاهد اعتراضات کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف آن بوده است.