تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن آذربایجان

اعتراض کارگران راه‌آهن آذربایجان به دخالت نهادهای امنیتی در امور کارگران

به دستور نهادهای امنیتی، ۱۱ تن از کارگران حوزه تبریز عملیات نگهداری خط راه‌آهن آذربایجان به حوزه‌های دیگر تبعید شده‌اند که در واکنش به این اعمال سرکوبگرانه، کارگران راه‌آهن روز ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸ در جلوی ساختمان ناحیه اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

در ادامه، کارگـران راه‌آهن آذربایجان قویاً خواستار عدم دخالت نهادهای امنیتی درکارها و امور کارگران راه‌آهن شدند. آنها می‌گویند که به جای تامین امنیت تنها باعث مخدوش شدن امنیت روانی کارگران و ایجاد فشار روی آنها می‌شوند.

کارگـران راه‌آهن همچنین خواستار توضیح مدیر کل راه‌آهن آذربایجان در مورد عدم مقاومت در برابر فشارهای نهادهای امنیتی هستند.