تجمع اعتراضی مغازه داران مترو تهران زیر پل کالج

مغازه‌داران متروی تهران، روز یکشنبه بیست ودوم تیر نودونه، با تجمع مقابل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران، خواستار کاهش اجاره مغازه‌های خود شدند. معترضان می‌گویند به علت کاهش درآمد پس از شیوع کرونا، قادر به پرداخت اجاره‌ خود نیستند.

<iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/3cj_UQlshCo” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>