تجمع اعتراضی مرغداران همدان مقابل فرمانداری

 

جمعی از مرغداران استان همدان در اعتراض به وخامت وضعیت شغلی شان، مقابل فرمانداری همدان تجمع اعتراضی برپا کردند.

این مرغداران امروز شنبه در مقابل فرمانداری تجمع کرده و با دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به «گرانی نهاده‌های دامی و پایین بودن قیمت مرغ اعتراض» داشتند.

به نوشته ایسنا، مرغداران همدانی اعلام کردند «با توجه به بالا بودن قیمت نهاده‌های دامی و پایین بودن قیمت مرغ ما مرغداران در حال ورشکستگی هستیم.»

به اساس این گزارش، روی برخی پلاکاردها شعارهایی نظیر «افزایش 50 درصدی هزینه‌ها + کاهش 30 درصد قیمت مرغ = ورشکستگی مرغدار»، «تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو قربانی سیاست: یک تولیدکننده ورشکسته» و «انبارهای پشتیبانی پر از ذرت و سویا، انبارهای مرغداری همه خالی: مرغداران ورشکسته» دیده می‌شد.

خبرگزاری فارس نیز نوشت در این تجمع، مرغداران دست نوشته‌هایی با محتوای «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز/ مرغدار ورشکسته صاحب عزاست امروز» حمل می کردند.

اما یکی از بنرهای قابل تامل در این تجمع، دست نوشته ای با مضمون « در سال حمایت از کالای ایرانی مرغداران ورشکسته شده اند» بود که خبرگزاری های حکومتی ایران آنرا سانسور کردند.