تجمع اعتراضی فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران

1.jpg

برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی  از تجمع فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران خبر داده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده ، معلمان و فرهنگیان در شهرهای مشهد، کرمانشاه، اردبیل، سنندج، مریوان و ارومیه امروز پنجشنبه ۲۵ بهمن  در مقابل اداره‌های کل آموزش و پرورش هر استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

این تجمعات آرام عمدتا در اعتراض به بی‌پاسخ ماندن مطالبات معلمان و فرهنگیان بوده است. شعارهای آنها حاوی خواسته‌هایی مبنی بر «بهبود وضعیت و کیفیت آموزش و پرورش»، «بهبود وضعیت معیشتی معلمان و فرهنگیان»، «حق برخورداری از آموزش زبان مادری»، «اتحاد شاغلین و بازنشستگان برای پیگیری مطالبات» بود.

اعتراض نسبت به «عدم تعهد مسئولان در قبال مطالبات معلمان و فرهنگیان»، «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش»، «آزاد نشدن معلمان دربند» و «فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان» در این شعارها دیده و شنیده می‌شود.

طی روزهای گذشته شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات فرهنگیان و معلمان نسبت به برآورده نشدن خواسته‌هایشان بوده است.