تجمع اعتراضی صنعتگران خدابنده در مقابل فرمانداری

 

صبح امروز شنبه ٢ اردیبهشت ماه٩٦، صنعتگران شهرستان خدابنده در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار رسیگی استاندار زنجان به مشکلاتشان شدند.

علی محمدی از هیئت معتمدین صنعتگران شهرستان خدابنده در گفت و گو با خبرنگار اشراق۲۴ درباره علت تجمع صنعتگران در مقابل فرمانداری اظهار کرد: تقریبا پنج سال است که شهرداری و شورای شهر قیدار با راه اندازی سایت صنعتگران و شورای بخش که نزدیک دو هزار نفر می شوند درصدد ایجاد مشاغل هستند و برای این کار از هر صنعتگر نزدیک چهار میلیون تومان اخذ شده است.

وی افزود: هنوز شورای شهر و شهردار بعد از سپری شدن پنج سال  به وعده های خودعمل نکرده اند در حالی که قرار بود این کاربری را در مدت یکسال به انجام برسانند.

عضو هیئت معتمدین صنعتگران شهرستان خدابنده ادامه داد: از استاندار زنجان و فرماندار خدابنده تقاضامندم علیرغم نامه نگاری های بی شمار که حتی  خود جهاد کشاورزی و استانداری نیز در جریان هستند به این امر رسیدگی کنند.

وی افزود: همه صنعتگران قیدار در مورد ایجاد مغازه دچار مشکل خاص شده اند و با اجاره بهای فراوان و سنگین مواجه شده اند و توان پرداخت آنها را ندارند و متولیان به این وضع خاتمه بدهند.

محمدی ادامه داد: شهرداری و شورای شهر مبلغ پنچ میلیارد تومان از ما پول جمع آوری کرده اند ولی برای خرید زمین پولی پرداخت نکرده اند و فیش هائی  به صاحبان زمین داده اند این کار خلل بوجود آورده است و دیگر زمین های ما به خودمان تعلق نمی گیرد و در این زمینه دچار مشکل شده ایم.

صنعتگر دیگری نیز عنوان کرد: از صبح ساعت ۸صبح منتظر دیدار با استاندار زنجان هستیم ولی الان که ساعت حدود ۱۱و۴۵دقیقه است هنوز موفق به رویت وی نشده ایم .

صنعتگر دیگر نیز تصریح کرد: اقای استاندار می داند که همه صنعتگران در این مکان تجمع کرده اند ولی نمی آیند به مشکل مردم رسیدگی کنند و ما بیکار نیستیم و مغازه خود را بسته ایم و برای بیان مشکلاتمان به اینجا آمده ایم.

وی افزود: شهردار سابق و شورای شهر باعث بوجود آمدن این مشکلات برای صنعتگران شهرستان خدابنده شده اند و صنعتگران خدابنده با شورای فعلی مشکل پیدا کرده اند واز مسئولین خواهشمندیم  به داد صنعتگران بیچاره خدابنده که واقعا مظلوم هستند برسند و در ضمن شهر قیدار دیگر گنجایش این همه صنعتگر را ندارد و باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.