تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی نقده

تجمع رانندگان تاکسی نقده در اعتراض به افزایش قیمت لوازم یدکی

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی شهری و مسیر نقده ـ محمدیار، در خیابان ستارخان شهر نقده. تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی نقده، در اعتراض به افزایش قیمت لوازم یدکی و پایین بودن نرخ کرایه‌ها صورت گرفته است. پاییز امسال هم در مقابل ساختمان شورای شهر نقده تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی برگزار شد. در آن تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی شهر نقده، آنها خواستار افزایش نرخ کرایه‌ها شدند.