تجمع اعتراضی بازنشستگان و پیشکسوتان در مقابل سازمان برنامه و بودجه

 

از صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ مهر ۹۷، صدها تن از بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری و بازنشستگان پرستاری و بهداشت، از شهرهای مختلف کشور در تهران، مقابل سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان خواستار افزایش حقوق خود متناسب با خط فقر کنونی، اجرای نظام پرداخت هماهنگ و همسان سازی حقوق ها هستند.

در تراکت هایی که در دست بازنشستگان است این نوشته ها و خواستها به چشم می‌خورد:
تشکل، اعتراض حق مسلم ماست
در خموشی های من فریادهاست آن که دریابد چه می گویم کجاست؟
مشکل ما بازنشستگان وعده درمانی مسئولین است
تا رسیدن به خواسته های قانونی پیگیری ادامه دارد

بازنشستگان در تجمع اعتراضی خود شعار می‌دهند:
معلم زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد (هنگام دادن این شعار عوامل حکومتی سعی در ساکت کردن و جلوگیری از سردادن این شعار داشتند)
معیشت منزلت سلامت بیمه کارآمد
تحصیل رایگان حق مسلم فرزندان ماست
خط فقر ۶ میلیون حقوق ما ۲ میلیون
هزینه ها دلاریه حقوق ما ریالیه
نیاز فوری ما معیشت است و درمان
پز شما عالیه سفره ی ما خالیه
فریاد فریاد از اینهمه بیداد
درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید
اینهمه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی
سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن
دولت حمایتت کو مجلس نظارتت کو
تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم

لازم به ذکرست که این بازنشستگان از استانهای مختلف از جمله فارس و کرمانشاه و دیگر شهرهای کشور برای این تجمع به تهران آمده اند.