تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات استان فارس

روز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۹۸ شمار زیادی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان فارس برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم اجرای کامل دستورالعمل‌ها و مقررات استخدامی و پرداخت نشدن مطالباتشان، مقابل شرکت مخابرات این استان دست به تجمع زدند.

معترضان دلیل حضور خود در این تجمع را احقاق حقوق و عمل نکردن شرکت مخابرات به تعهداتش پس از واگذاری عنوان کردند و افزودند: «با وجود توافق در زمان واگذاری شرکت، مدیران و مسئولان، برای اجرای آئین نامه استخدامی و پرداخت مطالبات بازنشستگان و اجرای عملی آئین نامه سال ۸۹ تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.»