تجمعات اعتراضی امروز کارگران و دانشجویان در تهران، آذربایجان، بابل، قزوین، کرج، سربندر و ایرنشهر

 

جمعات اعتراضی امروز کارگران و دانشجویان و معلمین در تهران، آذربایجان، بابل، قزوین، کرج، سربندر و ایرنشهر در اعتراضت به حقوق از دست رفته انجام شده است

تهران تجمع از غارت شدگان تعاونی اعتباری ولیعصر

صبح روز یک شنبه۱۳اسفند۹۶ جمعی از غارت شدگان تعاونی اعتباری ولیعصر رباط کریم و بهارستان در اعتراض به بلاتکلیفی سپرده های خود در مقابل مجلس ارتجاع دست به تجمع زدند.

اعتراض کارگران راه آهن

روز یک شنبه۱۳اسفند۹۶ کارگران راه آهن آذربایجان در اعتراض به حقوق معوقه خود تجمع کردند

این کارگران سنوات بیمه درمانی و حقوق نگرفته اند و خواستار پرداخت حقوق پرداخت نشده خود هستند.

کارگران پلاکاردی را حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود

ما نه شورش گرهستیم نه ضد انقلاب ما فقط حق قانونی خودمان را می خواهیم

بابل اعتصاب کارکنان آموزش و پرورش
روز یک‌شنبه۱۳اسفندماه۹۶ کارکنان اداری آموزش وپرورش بابل در اعتراض به پرداخت نشدن یک سال اضافه کاری خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

تهران تجمع اعتراضی کارکنان آهاب
روز یک شنبه۱۳اسفند۹۶ كاركنان شركت آهاب (از پيمانكاران خط ٦ مترو تهران) در اعتراض به ۷ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

قزوین اعتراض بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان 

روز یک شنبه۱۳اسفند۹۶ بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان قزوین با امضا کردن طوماری به سیاستهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعتراض کردند.

سربندر دومین روز تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری

روز یک‌شنبه۱۳اسفندماه۹۶ کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری سربندر برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب افتاده خود؛ در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

کرج. تجمع اعتراضی مالکین کوثر هشتگرد

روز یک شنبه۱۳اسفند۹۶ مالکین کوثر هشتگرد در اعتراض به زمین های به ناحق ملی شده خود دست به تجمع و اعتراض زدند.

زمینهای مردم به فرمانداری و بنیاد جانبازان رژیم واگذاری شده است.

تجمع کنندگان شعار می دهند: مرگ بر مالکین درود بر ستمگر

تهران: تجمع اعتراضی جایگاه داران سوخت

روز یکشنبه۱۳ اسفند ۹۶ جايگاهداران عرضه سوخت كشور در مقابل ساختمان وزارت نفت دست به تجمع و اعتراض زدند. آنان خواستار مواد زیر هستند:

۱-درخواست تعديل سال ٩٦ با توجه به افزايش هزينه ها و تورم

٢-درخواست حق قانوني حق العمل

۳-جلوگيري از طرح برندينگ در جايگاه هاي سوخت

ایرانشهر: تجمع اعتراضی کارگران شرکت برق سازه کویر یزد 

‌روز یک‌شنبه۱۳اسفندماه۹۶ کارگران شرکت برق سازه کویر یزد در ایرانشهر در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق عقب افتاده خود مقابل این شرکت دست به تجمع زدند.

این شرکت وابسته به سپاە پاسداران است و هیچگونه عیدی و حق سنوات به کارگران ندادە است.