تا یک قدمی فروپاشی کابینه

در طول تاریخ سلسله مراحلی که طی روند فروپاشی  سیستم های دوقسمتی رخ داده است بدین گونه بوده است که یکی از دوقسمت یعنی دولت یا قسمت دوم که در برخی سیستم ها پادشاه و در برخی رهبر می باشد دچار اختلال می شود سپس قسمت دوم از کنترل اوضاع ناتوان خواهد ماند و کل سیستم فرو میریزد.اگر بخواهیم به دو مدل اشاره کنیم در شوروی سابق با فروریزی دولت خلاء لازم برای فروریزی سیستم پدید می آید یا در حکومت پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی با رفتن شاه دولت توان کنترل وضعیت کشور را از دست می دهد تا اینکه سیستم فرو می ریزد.و امروز شما همین روند را در روز شمار پایانی عمر بی حاصل جمهوری اسلامی مشاهده می کنید جایی که از زمان خروج ایالات متحده از برجام کابینه ی دولت روحانی دچار اختلال شده است و همین چند روز گذشته محمد جواد ظریف استعفا می دهد و دوباره باز می گردد که البته تحلیل ها از این ماجرا متفاوت است در همین حین سخن از استعفای زنگنه وزیر نفت هم به گوش رسید اما آن چیز که این بحران را به خوبی نشان میدهد رویداد های روزمره می باشد از بازگشت کوپن در سال آتی گرفته تا اعلام به تعویق افتادن پاداش ورزشکاران توسط وزیر ورزش با بیان اینکه امروز کشور در وضعیت جنگی اقتصادی به سر میبرد و البته بالا گرفتن اعتراضات صنفی و مدنی به صورت پراکنده در کشور مانند اعتصاب معلمان به صورت سراسری  اعتصاب کسبه مبایل فروشان، کارکنان روغن نباتی در کرمان، کارگران راه آهن در لرستان حقوق نگرفتگان در خوزستان، بازنشستگان در اصفهان و اعتراضات در مقابل وزارت تعاون و مجلس و و وبنظر میاد که آن خلاء اول با فروپاشی دولت روحانی ایجاد می شود و از آنجایی که رژیم تمام مهره های خود را در این چهل سال سوزانده است هیچ شخص قابل اعتمادی برای تشکیل دولت جدید ندارد و همین امر بیت رهبری را در اداره ی کشور ناتوان می کند تحلیل از

پرگار

سیزدهم اسفندماه