تا یک قدمی تسخیر لانه جاسوسی و ترویستی جمهوری اسلامی در عراق

جوانان عراق ک از مداخلات و دست درازی های جمهوری اسلامی در عراق خسته شده اند،پرچم کشورشان را بر لانه جاسوسی جمهوری اسلامی ک مرکز عملیاتهای تروریستی در عراق زیر نظر سپاه قدس هست بر افراشتند ،  فساد تمام حکومت عراق را فرا گرفته و عراقیها نه تنها این حکومت نا لایق را نمیخواهند بلکه دست درازی ها و مداخلات جمهوری اسلامی را هم تحمل نمیکنند .

جمهوری اسلامی نه تنها در داخل بلکه در کشورهای همسایه هم منفور هست به طوری ک یکی از مجریان عراقی به طعنه به خامنه ای میگوید آیا عموی داماد و یا خاله عروس هستی ک در عراق مداخله میکنی و این سخن من نیست بلکه سخن میلیونها عراقی هست.