تاجر دیوانه

تاجر دیوانه
در حالی که جهان شاهد بی نظمی بی سابقه ای است و گروه های شبهه نظامی و اشتها سیری ناپذیر پوتین در حال بلعیدن مرزها هستند و خودمحوری و امپراتوری تروریستی شیعی ایران در حال نفوذ به کل منطقه خاورمیانه است و زیاده خواهی حکومت اسلامی عثمانی به رهبری اردوغان به اوج خود رسیده،جهان شاهد فقدان مدیری کارامد و توانا است که بتواند این بحران ها را مدیریت کند،اینجاست که لزوم هرچه بیشتر جهان تک قطبی و امپریالیسم جهانی بیشتر محسوس میشود،حال در کمال تعجب شاهد آنیم در امریکا یک تاجر روانپریش به اریکه قدرت دست یافته که نه لزوم نظم جهانی را درک میکند و نه با واژه امنیت جهانی اشنایی دارد و نه میداند در حیاط خلوت کشور خودش (ونزوئلا) چه تهدیدی اینده امریکا را به چالش میکشد ،ترامپ دیوانه،بر اساس ذهنیت اقتصادی خویش ، نه حامی قیام ونزوئلا بود نه فریاد رس مردم کورد ،چراکه او آنقدر نادان است که منفعت زودگذر اقتصادی را جایگزین منافع بلند مدت سیاسی کرده، او همچو تاجر و بازرگانی به فکر دادوستد و سود و زیان آنی و لحظه ای خویش است، غافل از انکه ،به این صورت امنیت کل جهان را به مخاطره انداخته و جهان نوین را با بی نظمی بی سابقه ای روبرو ساخته ،عدم حمایت او از اپوزیسیون ونزوئلا سبب قدرت گرفتن ایران و روس در آن کشور شد و با بی‌طرفی و خروج نیروهای امریکایی از سوریه ،باعث آن شد که پوتین و ایران نفوذ در کردستان سوریه را در دست بگیرند و با کنار کشیدن حمایت از قیام شیعیان عراق باعث قدرت گرفتن هر چه بیشتر رژیم اخوندی در منطقه و عراق شد،حال براستی این سوال مطرح میشود که آیا ترامپ دیوانه ای است روانپریش،یا که او حامی گروه های تروریست شیعی در عراق است برای غارت نفت و سرمایه های ملی عراق،ایران،ونزوئلا و سوریه
و سوال دگر ،این مرد زرد دیوانه کدامین مشکل جهانی را تا بحال حل کرده؟پاسخ این است چه او دیوانه ای باشد افسار گسیخته یا لعبتکی باشد در دست اداره کنندگان پشت پرده سیاست جهانی، در هر حال پاسخ این است که در حال حاضر این شخص پوتین است که در زمان این تاجر دیوانه (ترامپ)به قدرت و وسعت سرزمین روس افزدوه
بهداد فردوس(نام مستعار)