بیش از یکماه و نیم انفرادی و شکنجه حبیب و وحید افکاری در زندان شیراز

زندانیان سیاسی حبیب و وحید افکاری بیش از یک ماه است که در سلول انفرادی تحت شکنجه قرار دارند. مسئولان قضایی همچنین آنها را پس از اعدام برادرشان نوید افکاری، محروم از تماس و ملاقات با خانواده نگه داشته اند.

وحید افکاری روز ۱۳ شهریورماه ۹۹ و حبیب افکاری در ۱۵ شهریورماه ۹۹ به سلول انفرادی در زندان عادل آباد شیراز منتقل شده و بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند. مسئولان قضایی و مسئولان زندان همچنین این دو برادر زندانی سیاسی را از تماس و ملاقات با خانواده محروم کرده اند.

آقای حسین افکاری و خانم بهیه نامجو، پدر و مادر این دو زندانی سیاسی در نامه ای خطاب به قاضی ناظر بر زندان عادل آباد شیراز، بنام هاشمی، خواهان توضیح درباره تداوم انفرادی و شکنجه فرزندانشان وحید و حبیب، پس از اعدام فرزند دیگرشان نوید شدند.

متن نامه این پدر و مادر زجر کشیده به شرح زیر است:
«آقای هاشمی، قاضی ناظر بر زندان عادل آباد شیراز؛ فرزندانم نوید، وحید و حبیب افکاری در تاریخ ۱۳ و ۱۵ شهریور ۹۹ با ضرب و شتم به انفرادی منتقل شدند. به همین دلیل خواستار رسیدگی به شکایت خود شدند و همچنین خانواده نیز خواستار رسیدگی به ضرب و شتم و شکنجه انها توسط علی خادم الحسینی و گارد زندان شد. پس از آن پزشکی قانونی با مراجعه به زندان، جراحات و صدمات وارده به فرزندانم را ثبت کرد که در مورد نوید ۱۷ مورد و در مورد وحید و حبیب حدود ۱۵ بوده است.

اما با وجود گذشت ۴۷ روز، هنوز هیچ اقدامی انجام نشده و دفتر آقای رضایی دانا، ریاست زندان عادل آباد ادعا میکند شکایات توسط آقای رضایی دانا ثبت شده اما مرجع رسیدگی، تاریخ ثبت شکایت و شماره نامه را به ما نمی‌دهد.

خواهشمند است در صورت ثبت شکایت مدارک آن را تحویل دهید تا پیگیری های لازم صورت گیرد و همچنین دلایل تاخیر در ثبت شکایت را توضیح دهید، و اگر ثبت نشده، دلیل جلوگیری از ثبت شکایت را توضیح دهید.

ضمنا فرزندان بنده بعد از ضرب و شتم، همچنان در انفرادی نگهداری میشوند. اگر تصمیم گیرنده شما هستید علاوه بر ارجاع فوری آنها به بند عمومی، دلایل تحمیل انفرادی و شرایط شکنجه آنها را توضیح دهید و اگر تصمیم گیرنده شما نبوده اید، مقامی که به شما دستور این اقدامات را داده معرفی کنید».