بیانیه زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل در حمایت از کامیونداران و تظاهرات مردم زاهدان

 

جمعی از زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل در بیانیه ای حمایت خود از اعتصاب کامیونداران سراسر کشور را اعلام داشتند. آنها همچنین از تظاهرات دانشجویان زاهدان در اعتراض به توهین به مردم بلوچستان نیز حمایت کردند.
توجه شما را به متن کامل بیانیه زندانیان سیاسی که به دست کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام رسیده است؛ جلب می کنیم.

درود بر شرف و مردانگی کامیونداران اعتصابی سراسر کشور
و سلام بر مردم و دانشجویان بلوچ

در این روزهای پرتلاطم خبرهای زیادی از اعتصاب و اعتراض مردم به جان آمده در همه شهرها به گوش ما می‌رسد. ۴۰ سال است که ملت بزرگ ایران؛ اسیر حاکمیتی سراسر فساد؛ تباهی؛ چپاول هستند.
صبر و طاقت مردم ما از اینهمه فساد؛ بی عدالتی و گرسنگی به سر آمده است. از اهواز تا کازرون؛ از کارگران نیشکر هفت تپه تا کارگران هپکوی اراک و حالا کامیونداران سراسر کشور که همگی با هم؛ همراه و همصدا دست به اعتصاب زدند. درود بر شجاعت؛ اتحاد و یکپارچگی این مردان که چشم و چراغ جاده‌های ایران هستند.
هشت روز تمام است که کامیونداران بر سر مطالبات حقه شان ایستاده اند. مگر کامیونداران؛ رانندگان اتوبوسها؛ کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو؛ غارت شدگان و تمامی مردم ایران چه می خواهند؟ بجز حقوق حقه خود که توسط عمال حکومتی به تاراج میرود؟
ما زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل از اعتصاب و اعتراض کامیونداران که بر بی عدالتی و ظلم شورش کرده‌اند؛ حمایت می کنیم. ما را همراه و کنار خود بدانید. به اعتصاب و اعتراض خود ادامه بدهید. هیچکس نمی تواند در مقابل ما وقتی دستان ما در دست یکدیگر است؛ ایستادگی کند. ما هم شعار مردم ایران را تکرار می کنیم که نترسید نترسید ما همه با هم هستیم.
همین دو روز پیش بود که از اعتراض همشهریان بلوچمان در زاهدان اطلاع پیدا کردیم. دانشجویان زاهدان از توهین به مذهب و قومیت ما به خشم آمده و صدای اعتراضشان را بلند کردند. درود بر آنان و بر مردم بلوچ. تا کی شاهد تحقیر؛ توهین و ضایع کردن اولیه ترین حقوقمان باشیم؛ تا کی شاهد جانباختن جوانان بلوچ با شلیک گلوله ماموران وابسته به این حاکمیت باشیم؟ تا کی گرسنگی و فقر؛ تا کی بی عدالتی و قتل و کشتار؟
پیام ما به مردم به جان آمده سیستان و بلوچستان اینست که سکوت جایز نیست. صدایتان را به صدای مردم به جان آمده در شهرهای دیگر پیوند بزنید. مردم ایران در همه استانها و شهرها فقط یک خواسته و فریاد دارند: مرگ بر دیکتاتور – زنده باد آزادی
اطمینان داشته باشید باشید که پیروزی از آن مردمی است که برای آن به میدان می شتابند و هزینه آن را با جان و دل می دهند.

زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل
۸ خرداد ماه ۱۳۹۷