بوی الرحمن نظام به مشام حسن روحانی هم رسید

حسن روحانی گفته: مأموریت ارتش ورود به رقابت سیاسی نیست. رئیس‌جمهوری اسلامی سپس با تاکید بر اینکه «ماموریت ارتش ورود به رقابت سیاسی نیست»، گفت که وقتی ملت از حکومت «ناراضی و رویگردان» شود، ارتش‌ باید در میان ملت‌ و حکومت‌ یکی را برگزیند و باید از دولتی حمایت کند که به ملتش خیانت نکرده باشد.

روحانی یکشنبه، ٢٩ فروردین‌ماه، گفت که ارتش‌ها «از لحاظ اداری جزئی از دولت‌ها و حکومت‌ها هستند و از این رو طبق قانون باید از حکومت‌ها اطاعت کنند.»

روحانی تاکید کرد: «اما این مسئله هم روشن است که ارتش‌ها باید از دولتی حمایت کنند که به ملتش خیانت نکرده است.»

طرح این موضوع از سوی روحانی درحالی است که فاصله‌ای کمتر از ١٠٠ روز به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده که گمانه زنی‌های زیادی در مورد عدم مشارکت مردم و افزایش تنش‌های سیاسی – اجتماعی و خواسته نظام از ارتش و نیروهای انتظامی برای سرکوب هر گونه حرکت اعتراضی مردم، مطرح است.

کیومرث حیدری، فرمانده خائن نیروی زمینی ارتش، در اسفندماه ٩٩ با اشاره به قیام آبان ٩٨، گفته بود که نیروی زمینی ارتش از فرصت پیش‌آمده استفاده کرد تا با سرکوب مردم معترض، ولایت‌مدار بودن خود را نشان بدهد. دروغی که نتوانست ریزشی های ارتش را به دایره حکومت بازگرداند.