به دنبال حوادث اخیر ۷۰ درصد از تورهای گردشگری به کشور لغو شدند.

به دنبال حوادث اخیر ۷۰ درصد از تورهای گردشگری به کشور لغو شدند.

تمام تورهای بلوک غرب که قصد سفر به ایران را داشتند، سفر خود را لغو کرده‌اند.

تورهای ورودی از آمریکا و کانادا ۱۰۰% ، استرالیا و حوزه اقیانوسیه ۸۰% ، اروپا ۶۰% و آسیا ۶۰% سفرهای خود را لغو کرده‌اند. بدین صورت، به طور میانگین، ۷۰% از درآمد گردشگری ایران یک شبه نابود شد.

اوکراین و اتحادیه اروپا اعلام کردند که پرواز کشورهایشان دیگر از آسمان ایران عبور نخواهد کرد.

جالب است بدانید روزانه ۸۴۰ پرواز از آسمان ایران عبور می کرد و دریافت عوارض و مالیات این پرواز ها، برای کشور ۱۸۰۰ میلیارد تومان درآمد زایی داشت که بخش قابل توجهی از آن از بین رفت.

تنها در یک شب، ۴۰۰ پرواز به آسمان افغانستان اضافه شد. درآمد حاصل از ‏هر پرواز از روی آسمان ایران، ۶۰ میلیون تومان، و جمع آنها برابر است با ۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (‏۲۴میلیارد تومان = ‏۲میلیون دلار) که تنها در یک شب از درآمد ایران کاسته و به درآمد افغانستان افزوده شد.

این ضربه مهلک بر اقتصاد کشور، نتیجهٔ همان شلیک موشک است که صاحب منصبان ما، آن را تنها یک خطای انسانی کوچک و جزیی می‌خوانند.