بهره برداری سیاسی واشنگتن و تهران از غوغای کرونا

رد کمک های سازمان پزشکان بدون مرز، ایران را دچار چالش های بیشتر می کند

بحران شیوع ویروس مرگبار کرونا فرصت تازه ای را برای سیاست بازی میان واشنگتن و تهران فراهم کرده است طوری که هر دو جانب سعی می کنند از غوغای این بیماری همه گیر، امتیاز بیشتری به دست آورند و بر جانب مقابل چیرگی حاصل کنند. با توجه به حجم تنش میان آمریکا و ایران، هرگز نمی توان انتظار داشت که هدف واشنگتن از پیشنهاد کمک به ایران برای مقابله با اپیدمی کرونا، همکاری با این کشور بوده است، زیرا همزمان با این پیشنهاد، واشنگتن از اعمال تحریم های جدیدی علیه شماری از سیاستمداران و نهادهای ایرانی خبر داد. ایران نیز با رد کمک های پیشنهادی آمریکا سعی دارد از این فرصت امتیاز گیری کند و عدم لغو تحریم های آمریکا را عامل اصلی ناتوانی در مقابله با شیوع ویروس کرونا تلقی کند و بدین شیوه واشنگتن را در موقعیت دشواری قرار دهد. مقامات آمریکایی که عمق این بازی را درک کردند، بدون این که پرده از جزئیات کمک های خود بردارند بار دیگر صحبت کمک های خود به ایران را مطرح کردند تا تهران را وادار به ابراز واکنش کنند. سپس ستیزه خویی رژیم ایران را عامل تشدید بحران کرونا در ایران دانسته و خاطر نشان کنند که برای تهران حفظ منافع سیاسی اهمیتی بیشتری نسبت به سلامتی مردم دارد و دولت ایران برای بهره برداری سیاسی، از دریافت کمک های واشنگتن امتناع می ورزد، در حالی که ملت ایران در عمق فاجعه قرار داشته و به شدت نیازمند کمک است.

ایران نیز این ترفند واشنگتن را بی پاسخ نگذاشت و ژنرال حسین سلامی با اشاره به تشدید وخامت اوضاع و انتشار پرشتاب ویروس کرونا در آمریکا که باعث نگرانی شدید آن کشور شده است، در یک اقدام متقابل اعلام کرد که ایران حاضر است برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا کمک های خود را به آمریکا ارسال کند. البته پیشنهاد کمک ایران به آمریکا به خوبی می تواند مفهوم سخنان رهبر ایران را در مورد کمک های پیشنهادی واشنگتن نمایان کند و نشان دهد که در این بازی سیاسی، هر دو جانب سعی دارند امتیاز گیری کنند و جانب مقابل را به زانو در آورند.

رهبر ایران در سخنان اخیر خود ضمن تأکید بر آمادگی و توانایی دولت برای مبارزه همه جانبه با بیماری کرونا، خاطر نشان کرد که پیشنهاد واشنگتن برای ارسال کمک به ایران، جز یک ترفند سیاسی، چیز دیگری نیست، زیرا اگر واشنگتن قصد همکاری با ملت ایران را می داشت، به جای ارسال کمک، تحریم ها را لغو می کرد و مسئولیت انسانی خود را ادا می کرد. آیت الله خامنه ای بار دیگر، تئوری توطئه را مطرح کرد و گفت گه آمریکا می خواهد به بهانه کمک به آسیب دیدگان، دست به جمع آوری اطلاعات از ملت ایران بزند.

در نتیجه، می توان گفت که ایران با امتناع از پذیرش کمک های آمریکا، سعی می کند واشنگتن را زیر فشار قرار دهد و تأکید ورزد که ایالات متحده برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، حقوق بشر را به گونه آشکار نقض می کند. تهران تلاش دارد با اتخاذ این اقدام از یک سو حمایت داخلی را به خود جلب کند و از سوی دیگر، جامعه جهانی و افکار عمومی را علیه سیاست های آمریکا در قبال ایران بسیج کند.

افزون بر آن، دولت ایران قصد دارد با بزرگ نمایی پیامدهای مخاطره آمیز تحریم های آمریکا در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا واشنگتن را زیر فشار قرار دهد تا کاخ سفید ناگزیر به رفع تحریم ها شود و یا حد اقل، برخی از تحریم ها را بردارد. البته موفقیت در این امر، نه تنها منجر به کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران شده بلکه پیروزی بزرگی برای دولت ایران به شمار می رود و تهران بدون این که اقدام به عقب نشینی از مواضع خود در برابر واشنگتن کند، خود را به عنوان برنده رویارویی با آمریکا اعلام می کند.

اکنون در پرتو همین راهبرد سیاسی، محمود جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، تلاش های دیپلماتیک خود را به منظور جلب حمایت بین المللی برای تشدید فشار بر آمریکا آغاز کرده است تا واشنگتن را وادار به لغو تحریم ها و یا حد اقل کاهش تحریم ها کند و ایران بخشی از دارایی های بلوکه شده خود را به دست آورد.

از سوی دیگر؛ شماری از فعالان مدنی و روشنفکران کشورهای مختلف جهان، کمپین ویژه ای را آغاز کرده اند که هدف از آن وادار کردن واشنگتن به رفع تحریم ها علیه ایران است و البته این اقدام نیز می تواند به سود دولت ایران تمام شود و فشارهای داخلی را کاهش دهد.

اما امتناع دولت ایران از پذیرش همکاری های سازمان “پزشکان بدون مرز” نمی تواند هیچ گونه توجیهی داشته باشد، گذشته از آن که متهم کردن پزشکان بدون مرز به جاسوسی و این که تیم پزشکان بدون مرز که به اصفهان رسیده بود فاقد تجربه پزشکی بوده و تجهیزات مورد نیاز خود راه همراه نداشت، باعث بر انگیخته شدن خشم مردم ایران علیه دولت می شود. بعید نیست که رژیم ایران پس از این اقدام، با واکنش تند ملت مواجه شود و تشدید شیوع بیماری مرگبار کرونا مردم ایران را به نافرمانی علیه دولت وا دارد.

در نتیجه می توان گفت که دولت ایران سعی دارد از تشدید بحران انتشار ویروس کرونا به عنوان اهرم فشار علیه واشنگتن استفاده کند، اما با توجه به وخامت اوضاع کنونی در ایران، بعید نیست که این رویکرد باعث افزایش خشم ملت شده و منجر به قیام مردمی دیگری در ایران شود.