بهبهان اعتراضات رو آغاز کرد

در حال حاضر مردم بهبهان با شعار علیه خامنه ای و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران به اعتراضات مردمی پیوستند . در چهار راه ولیعصر تهران هم درگیریهای پراکنده ای گزارش شد اما جمعیت خیلی زیاد نبود برخلاف بهبهان.

تکمیلی : کار در بهبهان به درگیری و پرتاب گاز اشک اور کشیده و مردم شعار جمهوری اسلامی نمیخوایم سر دادن. تبریز جو شدیدا امنیتیه

تکمیلی : بازداشت خوار فرزاد انصاری فر از جانباختگان ابان در تظاهرات امروز بهبهان و قطع اینترنت خوزستان از ساعت 10 شب