بنیانگذار شیعه در ایران لواط گر قهاری بوده است

تا فکر شما که در غل و زنجیر است

آزادی دست و پایتان تزویر است

برخیز و غبار روح خود را بتکان

اندیشه نو شدن همان تغییر است

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید