بمب ساعتی بورس تهران/انفجاری مهیب با میلیونها کشته و معلول مالی و گاوهایی که دیگر برای دولت شیر نمیدهند!

بازی ای که دیگر با وجود همه پروپاگانداهای دولت با هزاران رسانه در کنار حمایت تمام قد قماربازان و سفته بازان بورس تهران به آخرهای خود نزدیک و نزدیک تر می شود.بانکهایی که سالها چون گاوی شیرده در اختیار دولت و وزارت اختلاس جمهوری اسلامی بود و اینک در قیمت هایی گزاف و خارج از قیمت و برآورد واقعی دارایی ها آن هم با بیست درصد تخفیف به مردم واگذار می گردد.پتروشیمی هایی که به دلیل تحریم گسترده کمرشان شکسته و مهمترین منبع درامدی آنها یعنی صادرات از کار افتاده است در کنار ده ها شرکت عملا ورشکسته ای که این سالها تنها با حمایت دولت در صنعت کشور توانسته اند تا حدی سرپا بایستند.شرکتهایی همچون ویران خودرو که امروز با وجود چهل سال انحصاری که برایشان سفره های از پول، حتی بیشتر از قیمت نفت و طلا پهن بود و عملا سالهاست ورشکسته هستند. هر سال ورشکست تر از پارسال ولی با حمایت دولت ها با بی ارزش کردن پول در اختیار مردم در کنار افزایش کاذب قیمت ها و درنهایت زیان مردم در گران فروشی و کم کردن بیشتر کیفیت لنگان لنگان به اینجا رسیده و عملا از پارسال تولیدشان به یک سوم کاهش داشته ،دیگر گاو شیرده دیروز برای دزدان جمهوری اسلامی نیستند.از این رو در این شرایط کسری شدید بودجه در پی انداختن آنها به مردم ساده لوحی هستند که وقتی مثلا نام ویران خودرو را میشنوند آن را کارخانه ای عظیم با میلیاردها تومان دارایی و میلیاردها تومان درامد میبینند.اما دریغ از این که اگر درامدی هم باشد چون تصدی گری دولت با این واگذاری ها برداشته نخواهد شد و همچنان دزدهای دولتی و رانت خواران وابسته به دولت و مقامات رژیم مدیریت آنها را بر عهده خواهند داشت،چیز زیادی به مردم نخواهد رسید! قطعا دولت همچون هر شخص حقیقی که در پی فروش دارایی ها مستعمل و زیانده خود است با بازار گرمی برای هجوم خریداران از همه جا بیخبر مالباخته از همه ابزارهای خود کمک گرفته و به پیش می تازد.به قول وزیر اقتصاد برای رشد باید هزار تریلیون تومان از منابع مردم کسب کنیم!منظورش برای دوام آوردن رژیم است.