بعد از دیدار وزیر امور خارجه امریکا از انگلیس در ۲ هفته پیش ، بی بی سی فارسی عوض شد

بی بی سی فارسی که ملقب به آیت الله بی بی سی است ، برای سالها لانه هواداران نظام اسلامی بوده ، چه شده که اکنون دست به افشا گری بر علیه نظام اسلامی می زند ، در پشت پرده خبرهایی است ؟