بعد از حادثه انفجار بیروت نگرانی رژیم از چیست

واقعه انفجار بیروت، حتی اگر یک حادثه بوده و عمدی هم در کار نبوده نباشد، محصول وضعیتی است که حزب‌الله به‌عنوان نیروی نیابتی رژیم در لبنان بر این کشور تحمیل کرده و همهٔ ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن را به‌نابودی کشانده است.
دیدار بلافاصلهٔ ماکرون از لبنان بیانگر ابعاد سیاسی انفجار بیروت و پیامدهای دگرگون‌کنندهٔ آن است که کل منطقه را فرا خواهد گرفت. دیدار ماکرون از فرانسه حاکی از آن است که فرانسه میخواهد موقعیت گذشته خود را در این کشور احیا کند و این، لاجرم در تعارض با نفوذ رژیم در لبنان و منطقه قرار می‌گیرد.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی انفجار بیروت و فشار بر حزب‌الله، رژیم را کاملاً نگران و هراسان کرده است.
یکی از کارشناسان رژیم به‌نام کنعانی‌مقدم گفت: می‌خواهند دولت لبنان را ساقط کنند و مردم را به‌ خیابان بکشانند.
روزنامه حکومتی آرمان(۱۶مرداد) با بیان این‌که «رئیس‌جمهور فرانسه در دیدار با نخست‌وزیر لبنان از وی خواست که محدودیت‌های بیشتری برای حزب‌ا‌الله ایجاد کند» نوشت: دولت لبنان در چنین شرایطی ناچار خواهد شد که برای برون‌رفت از بحران اقتصادی، شرایط این کشورها را برای فشار به‌ حزب‌الله بپذیرد.
باید منتظر بود که از این شر کثیر بر مردم بیروت رفته است، خیر عظیم درو شود.

۲٠٠ نفر تو انفجار بیروت کشته شدن، همۀ دنیا به پا خاست / ۲٠٠٠ نفر تو ایران قتل‌عام شدن، هیچ‌کس ککش هم نگزید!