بعد از ابوبکر بغدادی نوبت خلیفه شیعیان ایران است

با به هلاکت رسیدن رهبر داعش در ادلب ،اینک تمامی نگاه ها متوجه رهبر ایران است چرا که او بعد از همتا و هم کیش متوفی خویش(ابوبکر بغدادی)تنها عامل صدور تروریسم،بی نظمی و وحشت در منطقه است،حال که با از بین رفتن داعش هیچ توجیهی برای ارتکاب اعمال خشونت امیز در خاورمیانه پذیرفته شدنی نیست و کوچکترین حرکت و عمل تروریستی به دقت از سوی غرب رصد میشود ،خامنه ای به عنوان فردی که در اینده با نظم نوین منطقه روبرو خواهد شد،به عنوان دشمن شماره یک نظم و ثبات در جهان شمرده میشود و تنها عامل برهم زدن ساختار کنونی خاورمیانه بشمار می اید ،چرا که نه دگر شیعیان عراق نیاز به همراهی و پیشتیبانی رژیم تهران را دارند و نه حتی سوریه ای که به دامان روس پناه برده ، و نه لبنانی های هراسان از حضور داعش در کشورشان ،حال اینک سید علی مانده و حوضش و در اینده نزدیک با قیام های هرچه بیشتر مردم ایران،عراق،سوریه و لبنان مواجه خواهد شد که شخص او را(خامنه ای) عامل فلاکت و فساد در کشور خود می دانند،داعش و بهانه داعش به بهترین دستاویز تبدیل شده بود در توجیه افکار و اعمال خشونت طلبانه رژیم جمهوری اسلامی و حضور نظامی  و دخالت سیاسی حکومت تهران در این کشورها، حال با نابودی (داعش) اصل قضیه توجیه پذی و بهانه حضور ایران در منطقه پاک شده، و کنون ردپا و دخالت نظام تهران در این کشورهاست که هویدا و نمایان است ردپایی که با مخالفت و قیام روزافزون مردم این کشورها در اینده نه چندان دور محکوم به محو شدن است

(بهداد فردوس(نام مستعار