برخورد نامناسب مسئولان زندان مرکزی ارومیه با زندانیان در زمان ملاقات حضوری با خانواده‌هایشان

1.jpg

مسئولان زندان بهاءالدین قاسم زاده زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه را به دلیل اعتراض به برخورد نامناسب مامور و مسئولان زندان در زمان ملاقات حضوری با خانواده اش از روز شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، به سلول انفرادی منتقل کردند.

این زندانی از روز شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، در سلول انفرادی است و در اعتراض به رفتار مسئولان زندان اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

روز شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، در زمان ملاقات حضوری بهاءالدین قاسم‌زاده زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه یک مامور به نام سبحانی به هتاکی و توهین به همسر و دختران این زندانی اقدام کرد که باعث درگیری فیزیکی بین زندانی و آن مامور گردید.

خانواده‌های حاضر در سالن ملاقات که متوجه برخورد زشت آن مامور شدند در حمایت از این زندانی سیاسی اعتراض کرده‌اند به نحوی که مسئول زندان به ناچار به سالن ملاقات رفته و وانمود کرد که با آن مامور برخورد خواهد کرد.

رئیس زندان پس از پایان زمان ملاقات بهاءالدین قاسم‌زاده را احضار کرده و به وی گفته است «شما خلاف کردید و اینجا هستید و سالن ملاقات حضوری هم مثل کاباره است!» این برخورد مجدد باعث اعتراض این زندانی شده که رئیس زندان در یک اقدام تنبیهی دستور انتقال وی به سلول انفرادی را صادر کرد.

مشابه همین برخورد را مدیر کل زندانها حمزه بروجنی با این زندانی داشته است «رئیس زندان راست گفت شما همه خلاف کردید و سالن های ملاقات زندانیان هم عین کاباره است و مامور هم به هر حال رفتاری می کند!»

هم قوانین ایران و هم حقوق بین المللی مقامات زندان را ملزم به ارائه امکانات حداقلی به کلیه زندانیان و دادن اجازه ملاقاتهای منظم به آنان، شامل ملاقات های حضور با اعضاء خانواده و رفتار با عزت و احترام با آنان می دانند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو متعاهد آن است، رفتار یا مجازات های غیر انسانی یا تحقیرآمیز را منع می کند.