برای توقف اعدامها همصدا شوید – تا جایی که میتونید در همه محیطها منتشر و شرکت کنید، اگر همصدا نشویم شاید بعدی خود ما باشی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام در یک فراخوان اینترنتی برای توقف اعدام در ایران اعلام کرد: پس از شروع بحران کرونا و بی عملی دولت و حاکمیت برای مهار و کنترل بحران در ایران، و بطور خاص پس از شورش زندانیان در زندانهای مختلف در فروردین۹۹، دستگاه قضاییه وابسته به خامنه‌ای در وحشت از تکرار این شورشها، موج جدیدی از اعدامها را آغاز کرده است.
در یک اقدام جنایتکارانه، از اول تا دهم اردیبهشت ماه ۹۹، تعداد ۲۹ زندانی اعدام شده اند.
این اعدامهای شتابزده هیچ دلیلی جز ترس و وحشت حکومت از براندازی و سقوط ندارد.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام از همه فعالین حقوق بشری و کاربران فضای مجازی و تمام آزادیخواهانی که خواهان براندازی دیکتاتوری ولایت فقیه و یک ایران آزاد و دمکراتیک هستند دعوت میکند؛
برای توقف اعدام در ایران و رساندن صدای زندانیان به گوش دنیا، بخصوص زندانیان سیاسی که اتهامی جز آزادیخواهی ندارند،

در توفان اینترنتی روز دوشنبه ۱۵اردیبهشت ساعت ۲۰۳۰ بوقت ایران شرکت کنید.

بر اساس اخبار و اطلاعات موثق؛
در حالیکه زندانیان، بخصوص زندانیان سیاسی در شرایط کرونا باید آزاد شوند، قضائیه ایران نه تنها آنها را آزاد نمیکند بلکه حتی از دادن مرخصی های کوتاه مدت برای درمان خودداری میکند، احضار و بازداشت و اعدام زندانیان بصورت روزانه ادامه دارد.

خواسته های ما:

– حکم اعدام یک اقدام ضدبشری و ضدانسانی است و در ایران باید متوقف شود.
– از تمامی مجامع بین المللی و حقوق بشری بخواهید با گذاشتن فشار حداکثری روی نظام دیکتاتوری ولایت فقیه مانع از ادامه اعدامهای روزانه در ایران شوند.
– مسئولیت جان تمامی زندانیان، بخصوص زندانیان سیاسی با حکومت ایران و شخص خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی است و آنها باید بخاطر احکام ظالمانه اعدام در برابر قانون و عدالت قرار بگیرند.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام