برایان هوک: تعلیق ورود مقامات رژیم ایران را مانند تحریم‌ها، سختگیرانه اجرا می‌کنیم.

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، می گوید هدف از اجرای فرمان پرزیدنت ترامپ در مورد تعلیق ورود و اقامت مقامات ارشد رژیم حاکم بر ایران و بستگان نزدیکشان به آمریکا، جلوگیری از سوء استفاده آنان از مزایایی است که خودشان از آنها بهره‌مند می‌شوند، ولی همان مزایا را برای مردم ایران مضر جلوه می دهند.

هوک گفت: «ما ورود مقامات ارشد و خانواده درجه یک‌شان را تعلیق می‌کنیم. ما قصد داریم همانگونه که تحریم‌های‌‌مان را اعمال کردیم، این تصمیم را هم با جدیت اعمال و اجرا کنیم. بله، قصد داریم آن را با جدیت اعمال کنیم و این پیام را بفرستیم که این رژیم، ریاکار است. به طور مثال، شبکه های اجتماعی در ایران ممنوع هستند؛ اما مقامات ارشد رژیم آزادانه از توئیتر و دیگر انواع شبکه های اجتماعی استفاده می‌کنند تا حرف‌شان را بزنند.»

وی گفت: «ما سعی داریم دو رویی این رژیم را نشان دهیم. یعنی می‌خواهیم بگوییم که آنها دو استاندارد دارند: یکی برای مردم، و دیگری که سختگیرانه نیست برای خودشان. بنابراین ما می‌خواهیم نگذاریم استانداردی دوگانه وجود داشته باشد.»

اشاره برایان هوک به فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهوری آمریکا است. پرزیدنت ترامپ روز چهارشنبه سوم مهر ماه با صدور یک فرمان اجرایی مجوز ورود مقام‌های ارشد حکومتی ایران و اعضای خانواده آنها را به ایالات متحده محدود یا تعلیق کرد.