برازجان ؛ بستن جاده خروجی برازجان به اهرم توسط مردم خشمگین در اعتراض به بی آبی –

برازجان ؛ بستن جاده خروجی برازجان به اهرم توسط مردم معترض در اعتراض به بی آبی – کلیپ

بحران آب کماکان در همه شهرها کارد به استخوان مردم رسانده است. در شهرهای جنوبی و در گرمای طاقت فرسا مردم جانشان به لبشان رسیده است.
امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ مردم محلات جنوبی برازجان در اعتراض به مشکل بی آبی و بحران آب که عرصه را برآنان تنگ کرده است به خیابان آمده و جاده خروجی برازجان به سمت اهرم استان بوشهر را مسدود کردند.