ببینید در سیاه چالهای خامنه ای چه بر سر این زندانیان ازاده میاورند!

ارژنگ داوودی پس از احضار به دفتر رئیس زندان درحالیکه پابند و دستبند داشت ازبالای پله طبقه دوم ساختمان به پایین پرتاب شد. پای راستش از ناحیه ران و ساق پای چپش شکست
دو کتفش دچار ضربه شد و در رفت. دو مهره پایین کمرش ضرب دیده و تا آخر عمر قادر به راه رفتن نیست
مرگ برخامنهای و مزدورانش! منتظر انتقام خلق باشید!

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید