با پیروزی ترامپ, نظام بلافاصله جام زهر را فرو میکند, چونکه هیچ پولی باقی نمانده برای مقاومت !!

دو کوتوله معروف وزارت خارجه نظام (ظریف و عراقچی) بشدت در حال کار روی سناریوی پیروزی ترامپ و نحوه شروع مذاکرات با ترامپ پس از پیروزی مجدد او هستند و آنطوری که جاسوسان به گوش ترامپ رسانده اند, خامنه ای حاضر است ظرف یک ماه به توافق جدید با ترامپ برسد بشرط اینکه اصل نظام حفظ شود و باقی داستان را خود مقام رهبری در داخل با زور باتوم به حلق مردم فرو خواهد کرد !!
خیمه شب بازی حسن روحانی برای فروش نفت به مردم داخل ایران و جمع آوری پول مردم برای اداره کشور در ۵ ماه آینده کاملا شکست خورده و این شکست مفتضحانه قبل از رونمایی از این طرح چاپیدن جیب ملت , کار را برای خامنه ای مفسد بیش از پیش سخت کرده –
هر لحظه هم احتمال ریختن مردم بر خیابانها برای نهایی کردن کار است .

البته اگر مزدوران صادراتی و تلوبزیون داران بگذارند!